A hivatalos beiratkozás időpontja minden év április havának második, harmadik hetére esik, a pontos dátumot az illetékes Kormányhivatalok felhívásban teszik közzé.

Life of Budapest


Szerző: Szina Balázs

Az iskolaválasztás kérdései

Október közepén, talán az egyik legszebb hónapunkban járunk. Lassan készülünk az ünnepekre, ilyenkor már kicsit vissza-visszagondolunk az évre, elköszönünk, és a közelgő újévre is tekintünk már.

Azonban sokunk számára egy új kezdetét is jelentette ez az időszak, hiszen nemrég hagytuk el a szeptembert, és ha szeptember, akkor új óvodai nevelési évek, iskolai tanítási évek vették kezdetüket. S most, hogy az ’újra az oviban’ vagy ’vissza a suliba’ izgalmai talán már el-elcsendesedtek, máris egy új, nagyon fontos kérdés vált egészen aktualitássá sok család számára: az iskolaválasztás.

Kérdés ez? Hiszen ott a lakóhelyünk szerinti körzetes iskola, kötelező felvétellel. Szerencsés esetben mind gyermekünknek, mind a családnak megfelelő minden szempontból, de legalább a leendő osztály tanítója, személye kedves számunkra. De mi tévők legyünk, ha ez nem így van, ha nem ennyire szerencsés a helyzetünk? Ekkor választhatunk akár másik iskolát, és ha még mindig szerencséről beszélünk, akkor akár közel az otthonunkhoz. Így már iskolaválasztásról beszélünk, és egy, bizony sokszor nehéz, alapos előkészületeket igénylő kérdésről: melyiket válasszuk? Ha sikerül rátalálnunk a minden, vagy lehető legtöbb szempontból megfelelő intézményre, akkor a kérdést döntés követi, mely elköteleződés is egyben négy, hat vagy nyolc évre, attól függően, mikor kezdi majd gyermekünk a középiskolát. S e döntés mögött mindannyiunkban ott az a jogos igény: hozzon stabilitást, állandóságot, biztonságot választásunk. Választottunk, és váltanunk később ne kelljen.

Rövid írásunk ebben a kérdésekkel teli időszakban, s talán a majdani döntésben kíván segítséget nyújtani a kedves olvasó, iskolát kereső szülők számára.

Iskolaválasztás

Kiket érint?

Az iskolaválasztás kérdése egy gyermeket, vagy gyermekeket nevelő család életében két esetben vetődik, vetődhet fel.

Egyrészt, ha a családban élő gyermek eléri a tanköteles kort (a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – válik tankötelessé). Másrészt, ha tankötelezettségét már megkezdte és valamilyen oknál fogva intézményt vált akár a tanítási év folyamán, vagy annak végén. Magyarországon ehhez a feltételek adottak, hiszen törvényileg, rendeletileg biztosított a szabad intézményválasztás.

A szabad iskolaválasztás lehetősége, a tanköteles kor kezdetén biztosítja a gyermekek, családok számára a választást a lakóhely szerinti illetékes, kötelező felvételt biztosító iskola, valamint egy másik, a lakóhelytől akár távolabb eső, a gyermek számára talán jobb, vagy a legjobb feltételeket biztosító intézmény között.

Lássuk, melyek lehetnek az első lépések.

Minden szülő a lehető legjobbat szeretné biztosítani gyermekének. Így az iskolaválasztás során is az a cél, hogy ez megvalósuljon. Általában elvárásokat fogalmazunk meg, már a keresést megelőzően.

Az is igaz, hogy a tájékozódást sosem lehet korán elkezdeni. Személyesen találkoztam olyan szülőkkel, akikkel a beszélgetéseink során derült ki, gyermekük éppen az óvodát kezdte, de arra is volt példa, hogy első találkozásunkkor még várták a kicsi születését.

Érdemes tehát már most felkeresni a szóba jöhető általános iskolák honlapját. Számíthatunk arra, hogy az intézmények mostanra már meghirdették bemutatkozó foglalkozásaikat, ahová legtöbbször a gyerekeket is várják. A véges számú férőhelyek miatt többnyire regisztrációhoz kötött alkalmak ezek. A keresettebb iskolák esetében ezek a férőhelyek hamar be is telnek, jó tehát valóban előre készülni, vagy többször próbálkozni. Ha van személyes konzultációra is lehetőség, érdemes élni vele, a szerzett benyomásaink ekkor tovább erősödhetnek, illetve kérdéseket tehetünk fel.

Ha lehetőségünk van rá, ezekre a foglalkozásokra gyermekünkkel érkezzünk, hiszen a legfontosabb választ ők adják majd.

Az intézményeknek ebben az időszakban rendkívül fontos feladata, hogy felkészüljenek az őket felkereső családok fogadására, a lehetséges kérdések lehető legalaposabb megválaszolására, törekedjenek a támogatásra, segítségnyújtásra, megoldások keresésére.

Fontos még tudnunk, hogy ha sikerül kiválasztanunk - akár már most - gyermekünk iskoláját, és az nem a körzetes iskola, tavasszal el kell látogassunk a hivatalosan megjelölt beiratkozási időpontok valamelyikén abba az intézménybe, melybe gyermekünk lakóhelye szerint tartozik, és jeleznünk kell, hogy másik helyen kezdi majd meg szeptembertől tanulmányait. Ezt a lépést kihagyni akkor sem szabad, ha iskolakeresésünk, iskolaválasztásunk megnyugtatóan sikerrel zárult. A hivatalos beiratkozás időpontja minden év április havának második, harmadik hetére esik. A pontos dátumot az illetékes Kormányhivatalok felhívásban teszik közzé. A lakóhelyünk szerinti körzetes iskoláról pedig szintén a Kormányhivatalok honlapján tájékozódhatunk.

Végül nézzünk néhány szempontot, elvárást, melyet tapasztalataink szerint, az iskolákat felkereső szülők megfogalmaznak:

  • Első és legfontosabb, hogy az iskola biztonságos, kiszámítható környezetet biztosítson, legyen az maga is. Az a hely legyen, ahová mindennap szorongás nélkül, felszabadultan, boldogan érkezhet meg gyermekünk. Szülőként, a reggeli elválást követően, a bizony hosszú és így nehéz külön töltött idő minden percében biztonságban tudhassuk gyermekünket.
  • Kiemelt szempontként jelenik meg általában, hogy a családon belüli értékrend és elvárások kapjanak helyet a leendő intézményben, legyen lehetőség a szoros család és iskola közötti kapcsolattartásra, lehetőség szerint illeszkedni tudjon az iskolai nevelés a családon belüli nevelésbe és viszont.
  • Fontosnak tartják a szülők, hogy élvezzen prioritást a gyermek személyisége és képességeinek figyelembevétele, kapjanak elegendő, vagy annál is több figyelmet, az iskolai légkör legyen valóban gyermekközpontú, nyugodt, barátságos.
  • Az iskola ne csak ismeretet átadjon, inkább közvetítsen, segítsen, a gyerekek érdeklődését fenntartsa, előmozdítsa, a motivációt hajtsa.
  • Itt a jelenben a gyerekekre, képességeikre, érdeklődéseikre, érzelmeikre figyelve, a jövőre készítsen fel.
  • Egymásra figyelő és egymásért felelős emberekből álló közösséget építsen, segítve a gyermekek kommunikációját, szociális kapcsolataik kialakítását.
  • Legyen erős a nyelvoktatás, legkésőbb az iskolaévek végére használható nyelvtudáshoz segítse a gyerekeket.
  • Legyen az iskola befogadó, elfogadó, pozitív megerősítéssel támogasson.

Hogyan tud ma egy iskola ezeknek, és még más szülői elvárásoknak megfelelni? Milyen ma egy jó iskola? Következő írásainkban erről lesz szó.

Szina Balázs

szakvizsgázott pedagógus

közoktatási vezető

Esteleges kérdéseiket a lobu@lobu.hu e-mail címre küldött leveleikben tudják feltenni, választ is ezen keresztül tudunk adni.

 

 

címkék: