Férfi a Nap

Life of Budapest


Szerző: Orsi

Kiteljesedett Férfi - a Nap és a Hold

Duális világunkban minden jelenséghez társíthatunk párokat. Azonban a jelenségek csak a párjukkal együtt értelmezhetőek teljes értékűen, hiszen mit érne a fény árnyék nélkül? Mit érne az étel ital nélkül? Mit érne a Nap a Hold nélkül? Világunk a Férfi és a Nő örök táncából, ellentéteinek kapcsolódásából születik és ettől lesz önmagában teljes. 

Fáklya a sötétben

Férfi princípium 


A férfi ábrázolása egy háromszög, amelynek a csúcsa felfelé mutat, azaz a Nap felé tör. Elnevezése némely kultúrában Ég Atya, és párjával, Föld Anyával együtt gyönyörűen ábrázolják a princípiumok megjelenési formáit: a Férfi a Nap, a teremtő, a tűz, amelynek energiája létrehozza a dolgokat. A férfiak társadalmi szerepe is ennek megfelelően alakult ki az elmúlt évezredek, évszázadok folyamán: a megbízható családfenntartó, stabil, erős bástya, oltalmazó harcos, aki tiszteletre és csodálatra méltó, és a család szellemi vezetője is egyben. Ősi törzseknél a törzsfő szerepében is megjelentek ezek a tulajdonságok, hiszen a több családot összefogó törzsi közösség vezetője a Naphoz hasonlóan kitündökölt és fényével mutatta az utat a többieknek. 


Modern társadalmi szerepek 


Jelenkori társadalmunkban talán kissé megváltoztak ezek a szerepek, hiszen ma már nők is betöltenek vezető szerepet mind a család, mind a munkahelyi közösség tagjaként. Elgondolkodtató, hogy ezzel párhuzamosan korunkban viszonylag sok a boldogtalan párkapcsolat, a válás. A felborult egyensúly oka vagy következménye lehet ennek, vagy egyszerűen az információk gyorsabb és hatékonyabb terjedése miatt szerzünk inkább tudomást ezekről a dolgokról? Abban biztos vagyok, hogy modern társadalmunkban a tisztelet és az alázat gyakran félreértelmezett, negatív tulajdonságként kerülnek szóba. Míg őseink ösztönösen tudták azt, hogy a tisztelet megadásával nem értéktelenednek el, alá tudták rendelni magukat az isteneknek, vezetőiknek, szertartásaikon keresztül szívvel adóztak hitüknek megfelelően. De mindennapi életükben is sokkal fontosabb volt a tisztelet, amelyet nem csupán emberek, hanem minden élő és élettelen dolog felé kifejeztek. Például édesapám mesélte, hogy kevesebb, mint 100 évvel ezelőtt a kenyeret felvágás előtt megtisztelték, megáldották, de ha régebbről merítünk információt, az ókori görögök is az ételükből áldoztak minden nap az isteneknek, ami a végtelen tisztelet bölcs kifejeződéseként is értelmezhető. 


Hit és bizalom 


Úgy tapasztaltam, hogy a tisztelet hiányán kívül talán általánosnak mondható társadalmi tendencia, hogy nem hiszünk és nem bízunk. Miért gondolom ezt? Nem a templomba járásra értendő a hit. Elveszett a hitünk és bizalmunk önmagunkban, talán ezért nem hiszünk másokban sem, ezért nehéz megbízni társainkban, és ezért nem tudunk kellő tisztelettel és alázattal fordulni embertársaink felé. Ahogyan a házak alapra épülnek – a külső világgal való kapcsolatunkban valamiképp tükröződik belső világunk, saját magunkhoz való viszonyulásunk is. Tehát szerintem, ha saját magunkban jobban bíznánk, jobban hinnénk, valószínűleg nem okozna különösebb problémát a más emberek felé mutatott tisztelet, akár alázat kifejezése. Ami egy „normálisan” működő párkapcsolat alapja, amikor a kiteljesedett, teremtő Férfi kapcsolódik a kiteljesedett, gyengéd Nővel, kölcsönös tisztelettel és szeretettel haladnak együtt utukon. 


Nap és Hold 


A mítikus Égi tánc, a Nap és a Hold tánca, Fény és Árnyék váltakozása, a Teremtés és Pusztulás harmóniája teremti a világot, élteti a növényeket, állatokat, táplálja a szerelmet és természetesen mi emberek is ehhez a szakrális, ősi rendhez alkalmazkodva élünk. Az önelfogadás, önmagunk megismerésének útján előbb-utóbb eljutunk ehhez a ponthoz, amikor meg kell fogalmaznunk, mit jelent számunkra a női és férfi lét. A fogalmak tisztába tételével rendbe tehetjük az esetleges kibillenéseket is, és visszaállhat a természetes Rend, amelyben a Férfi fénye fáklyaként mutatja az utat a Nőnek és közös családjuknak. 

 

Tippünk

A felnőttbarát Duna Relax Hotelben a szállodai programok között is találhatóak önismereti vonatkozású foglalkozások. Akár kiteljesedett párkapcsolatban, akár kiteljesedett Férfiként, akár önmagát keresve vesz részt ilyesmin, önmaga és környezetének mélyebb megismerése során sokat adhatnak a hasonló egyéni, vagy csoportos programok. 

 

 

További cikkeink – kattintson a részletekért!

címkék: Lelki egészség