Ideális helyzet, ha család és iskola, még a közös munkát megelőzően, együtt, egymást választhatja.

Life of Budapest


Szerző: Szina Balázs

Egy második kandalló melege legyen az iskola

Iskolaválasztás során kiemelt szempontként jelenik meg a szülők elvárásai között, hogy a családon belüli értékrend és elvárások kapjanak helyet a leendő intézményben, legyen lehetőség a szoros család és iskola közötti kapcsolattartásra, lehetőség szerint illeszkedni tudjon az iskolai nevelés a családon belüli nevelésbe és viszont. Cikkünkben erről, a család és iskola kapcsolatáról lesz szó. Miért fontos? Milyen minőségű, milyen tartalmú legyen ez a kapcsolat?

Egy második kandalló melege legyen az iskola

Az első kandalló melege

Amikor gyermekünk megszületik, személyisége abban a világban bontakozik ki, melybe beleszületik. Ez a világ elsősorban a család, a szűkebb majd tágabb társas környezet, az őt körülvevő szociális világ. Szülői minta alapján elsőként a családban tanulják meg a gyerekek azokat a szerepeket, amik alkalmassá teszik őket arra, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, mintát arra, hogy megismerjék érzelmeiket, kezelni tudják azokat, megküzdési stratégiákat dolgozhassanak ki. A család értékrendet képvisel és példázva, mintát mutatva közvetít a gyermek felé. Innen indulnak el egy élethosszig tartó útra, melynek során végig formálódnak, fejlődnek. Az úton pedig, ha kell, mindig vissza-visszatérhetnek megerősítésért, támogatásért. Vissza az erős alapokhoz, a közös tűzhelyhez. Ezért nevezzük mi a családot az első kandalló melegének.  

A pedagógus, a második szülő

Egy bizonyos életszakaszt követően aztán kitágul ez a szociális tér, elérkezik az óvoda és iskola időszaka. Annak érdekében, hogy a fejlődés optimális legyen, a gyermekek identitása zavartalanul fejlődhessen fontos, hogy ezek az új közegek is a családéhoz hasonló értékrendet képviseljenek. Sőt, kijelenthetjük, hogy az óvodában is, iskolában is azt szeretnénk, hogy gyermekünk második szülőjére találhassunk rá a pedagógus személyében. Mindez megmagyarázza, hogy a megkérdezett szülők az elvárások között miért nevezték meg az első helyen a család és iskola kapcsolatot, a hasonló értékrendet.

Nekünk, pedagógusoknak legfontosabb alkotómunkánk az emberformálás. A hatékony és eredményes iskolai személyiségfejlesztéshez ismernünk kell azt a világot, amelyből a gyermek biológiai léte ered, a családot, ahol személyisége körvonalazódott, hogy az az elsődleges környezet milyen értékeket közvetít felé, és visszafelé, hová kerül mindaz, amit az iskolai nevelés során nyújtunk a számára. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a gyermeket és környezetét megismerő, megértő, segítő szándék. Ennek a megismerési folyamatnak állandónak kell lennie, egy szoros és kölcsönös szülő-iskola kapcsolattartáson kell alapulnia.  

A második kandalló melege

Ha visszautalunk az iskolaválasztással foglalkozó írásunkra, kiegészíthetjük azzal, hogy egészen ideális helyzet, ha család és iskola, még a közös munkát megelőzően, együtt, egymást választhatja. A kölcsönösség már ekkor, az ismerkedés szakaszában is kulcsfontosságú. 

Ezért az iskolaválasztáskor látogassunk el minél több nyílt foglalkozásra, ha tehetjük, ezt gyermekünkkel együtt tegyük. A foglalkozásokon figyeljük Őt, érzelmeit, reakcióit, az első pillanatait az új közösségben, kapcsolatát tanítójával, tanárával. Amennyiben van rá mód, maradjunk ott szünetekben, tegyünk sétát az intézményben. Láthatjuk majd, hogyan teremtenek a gyerekek kapcsolatot egymással, hogyan kommunikálnak, hogyan fordulnak akár felénk, vendégek felé. Ezért, ha lehetőség van rá, egy-egy alkalommal hosszabb időt töltsünk az iskolában, így sok-sok számunkra fontos információt szerezhetünk, kérdéseinkre válaszokat kaphatunk. Természetesen ehhez kell az iskola részvétele is. Ha erre van mód, az már az adott intézmény nyitottságát mutatja, és nem csupán bemutató foglalkozásokat. 

Tájékozódjunk arról is, hogy az iskola milyen rendszerességgel, milyen lehetőségeket biztosít a szülői jelenlétre, szülői részvételre a tanítási év során, milyen, főleg kétoldalú kapcsolattartási módokat kínál, alkalmaz. Erről az intézmények honlapján is közzétett, nyilvános dokumentumokban, például a pedagógiai programban olvashatunk.

Ilyen kapcsolattartási formák lehetnek 

  • Havi, negyedéves, féléves és év végi szülői értekezletek, beszélgetések
  • Fogadó órák, konzultációs alkalmak
  • Látogatható foglalkozások
  • Interaktív iskolai honlap, akár egy, az iskolára fejlesztett kommunikációs applikáció
  • Közösségi oldal
  • Szülők iskolája, ahol a gyerekek mellett a szülők is elsajátíthatják az iskolában alkalmazott különböző stratégiákat otthoni gyakorláshoz (pl. asszertív vagy más néven tiszta kommunikáció)
  • És minél több olyan iskolai hagyományos rendezvény, szabadidős program, mely a gyermek-szülő-iskola együttes részvételére számít

Ha megtörtént a kölcsönös választás, a család és iskola értékrendje hasonló, vagy akár azonos, akkor egy minőségi, rendszeres és változatos, de legfőképpen nyitott kapcsolattartással ez a közös alap tovább erősíthető, mélyíthető. Az iskola pedig egy olyan hely lesz gyermekünk számára, ahová minden nap örömmel készülődik és kedvvel indul el. Egy biztonságos és kiszámítható környezet várja Őt. A családtól reggel elbúcsúzva egy családias iskolai közösségbe léphet be. Így lehet egy második kandalló melege, az iskola.

Előző írásunkban az iskolaválasztással foglalkoztunk, benne felsorolva szülők által megfogalmazott preferenciákat. Azaz, mit keresnek, mit várnak el egy, a gyermeküknek választandó iskolától.

Az iskolaválasztással kapcsolatos cikk itt tekinthető meg:  
https://www.lobu.hu/az-iskolavalasztas-kerdesei.html 

Szerző: Szina Balázs
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Esteleges kérdéseiket a lobu@lobu.hu e-mail címre küldött leveleikben tudják feltenni, választ is ezen keresztül tudunk adni.

címkék: